• Kobiety dominują wśrod pracowników Służby Cywilnej
    Większość osób zatrudnionych w korpusie Służby Cywilnej to kobiety; nadal jednak rzadziej niż mężczyźni pełnią one najwyższe funkcje w administracji publicznej - wynika z piątkowej debaty "Kobiety w służbie publicznej - szklany sufit".