• Szyb kopalniany w Zabrzu
    Pięć pomysłów australijskich, jeden niemiecki i jeden polski. Ale gdy rząd ratuje państwowe górnictwo, wątpliwe, by wyszedł choć jeden.
  • Biorąc pod uwagę skalę kłopotów, z którymi zmagają się górnicze spółki, i skalę problemów społecznych, które ich upadek może wywołać, górnictwo powinno być jednym z najważniejszych tematów kampanii. Dlaczego tak się nie dzieje? Polityczna awantura o górnictwo to wyborcza mina, która może zaszkodzić wszystkim – wszyscy więc skrzętnie ją omijają.