• Zgromadzenie ONZ
    Polska była jednym z państw, które wstrzymały się od głosu przy czwartkowym uchwalaniu przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych rezolucji w sprawie statusu Jerozolimy. Z państw UE od głosu wstrzymały się również: Chorwacja, Czechy, Łotwa, Rumunia i Węgry.
  • Jerozolima
    Jest porozumienie w sprawie Starego Miasta w Jerozolimie. Poinformował o tym amerykański sekretarz stanu John Kerry po rozmowach w stolicy Jordanii. Chodzi o to, aby zmniejszyć napięcie między Izraelczykami a Palestyńczykami. To właśnie sprawa Wzgórza Świątynnego doprowadziła do fali ataków nożowników oraz palestyńskich protestów.