• Prezes JSW, Jarosłw Zagórowski
    Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej uważa, że protesty przeciw niemu rozkręcili liderzy związkowi. Bunt zaczął się, bo szefowie związków nie mogli pogodzić się z utratą pieniędzy i przywilejów.
  • Jarosław Zagórowski, prezes JSW
    Rząd nie będzie interweniował w sprawie JSW. Wiceminister Tomasz Tomczykiewicz twierdzi, że zarówno związkowcy, jak i zarząd muszą się dogadać i wypracować kompromis. Jednocześnie jednak, wiceszef resortu twierdzi że nie widać, by górnicy chcieli dogadać się z władzami spółki.