• Aleksander Łukaszenka
  Światłana Aleksijewicz, białoruska laureatka literackiej nagrody Nobla ostro odpowiada na krytykę prezydenta Aleksandra Łukaszenki. "Mam nadzieję , że nie żyjemy w feudalizmie i Łukaszenka nie myśli kategoriami francuskiego monarchy: państwo to ja" - powiedziała noblistka.
 • Aleksander Łukaszenka
  Prezydent Aleksander Łukaszenka skrytykował Swiatłanę Aleksijewicz - pochodzącą z Białorusi tegoroczną laureatkę literackiej nagrody Nobla. Zarzucił jej, że negatywnie wypowiada się o swoim kraju podczas wizyt za granicą.
 • Swiatłana Aleksijewicz
  Swiatłana Aleksijewicz laureatką tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. W uzasadnieniu Akademii czytamy, że została nagrodzona za "polifoniczne dzieła, które są hołdem dla cierpienia i odwagi w naszych czasach". Sukces białoruskiej pisarki komentowali dla IAR krytycy literaccy, pisarze i eksperci.
 • Swiatłana Aleksijewicz
  Laureatką Literackiej Nagrody Nobla została Swiatłana Aleksijewicz, białoruska pisarka i dziennikarka, tworząca w języku rosyjskim. Autorka książek, filmów i sztuk teatralnych. Pisze o pomijanej historii Rosji: katastrofie w Czarnobylu, radzieckiej interwencji w Afganistanie, a także o udziale kobiet w drugiej wojnie światowej, wojennych losach dzieci oraz codziennym życiu po upadku komunizmu. Słynie z krytycyzmu wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki.