• Miesięczne wynagrodzenie dyrektora szkoły wynosi kilka tysięcy złotych. Dyrektor jest wybierany przez organ prowadzący daną placówkę (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) w wyniku konkursu. Zwycięzca zajmuje stanowisko przez kolejnych 5 lat - sprawdź, ile wynosi wówczas jego pensja.
  • Joanna Kluzik-Rostkowska
    Wielki chaos, niepotrzebna rewolucja, sen wariata - tak opozycja określa zmiany, wprowadzane w systemie edukacji. Zdaniem zarówno byłej minister, Joanny Kluzik-Rostkowskiej, jak i Katarzyny Lubnauer z Nowoczesnej, ta reforma cofa polski system oświaty do XX wieku.