• Polacy
  Połowa Polaków uważa, że ogólna sytuacja w kraju zmierza w dobrym kierunku. Poziom dobrych ocen jest taki sam jak w lutym – najwyższy w bieżącym roku – wynika z październikowego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej.
 • Polacy
  Dwie piąte Polaków (41 proc.) jest zdania, że sprawy w naszym kraju zmierzają w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest 37 proc. badanych, a 22 proc. nie ma zdania na ten temat - wynika z lipcowego sondażu Kantar Public.
 • Polacy
  Niemal połowa Polaków (47 proc.) uważa, że sytuacja w kraju zmierza w dobrym kierunku; przeciwnego zdania jest jedna trzecia (34 proc.) - wynika z najnowszego badania CBOS. W lipcu pogorszyła się natomiast ocena rozwoju polskiej gospodarki.
 • Polacy
  Zdaniem 50 proc. respondentów CBOS sytuacja w Polsce zmierza w dobrym kierunku; 34 proc. badanych uważa że w złym; 16 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź: trudno powiedzieć - wynika z opublikowanego w środę komunikatu z badań.
 • Polacy
  Prawie połowa badanych (46 proc.) jest niezadowolona z rozwoju sytuacji w kraju, pozytywnie zachodzące zmiany ocenia 35 proc. ankietowanych, a 19 proc. nie ma zdania na ten temat - wynika z październikowego sondażu CBOS. Rekordowo wysoka jest pewność zatrudnienia.
 • oko Polska flaga twarz
  37 proc. Polaków dobrze ocenia ogólną sytuację w kraju. Przeciwnego zdania było 43 proc. badanych, a 20 proc. nie potrafiło wyrazić opinii w tej kwestii - podaje CBOS na podstawie lipcowego sondażu.