• Blok mieszkalny
    Dziś Rada Mieszkalnictwa przy premierze będzie dyskutować o szczegółach dopłat do czynszu najmu dla najuboższych, specustawie mającej skończyć z biurokracją przy budowach i REIT-ach, czyli funduszach mieszkaniowych. To trzy filary, na których ma się opierać zliftingowany program rządowego budownictwa pod wynajem.