• Donald Tusk
    Rząd zabiera się do walki z bezrobociem. Własne firmy zastąpią niekorzystne formy zatrudnienia.
  • Rolnictwo - zdjęcie ilusracyjne
    Przedłużające się rozmowy na temat wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie blokują reformę KRUS - uważa Adam Szejnfeld. Tak były wiceminister gospodarki z Platformy Obywatelskiej komentuje raport Najwyższej Izby Kontroli na temat działalności rolniczego ubezpieczyciela.