• Elektroniczny papieros
    Elektroniczne papierosy mogą być wyjątkowo groźne dla nienarodzonych dzieci. Amerykańska badaczka apeluje do kobiet w ciąży, żeby nie sięgały po żadne papierosy, ani tradycyjne ani elektroniczne. Profesor Judith Zelikoff przedstawiła wyniki swych testów na spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Nauki w Waszyngtonie.