• Mężczyzna tynkuje
    Jedna trzecia nie zdanych matur to może być nic w porównaniu z wynikami egzaminu zawodowego, który w tym roku po raz pierwszy obowiązkowo przeprowadzany jest w technikach i zawodówkach.
  • Bezrobocie spadnie dzięki zawodówkom?
    Technika i zawodówki się zmieniają. Ale nie wszystkie równie szybko. Tylko co piąte technikum i szkoła zawodowa wykorzystują autorskie programy nauki zawodu. W zaledwie co dziesiątej placówce praktykowane jest kształcenie modułowe.
  • Nauczyciel w szkole
    Renesans przeżywają szkoły zawodowe i technika. Młodzi Polacy nie chcą już powiększać grona bezrobotnych absolwentów szkół wyższych, wolą uczyć się zawodu.