• Chiny
    Rosnąca w siłę gospodarka Chin daje władzom kraju podstawy do snucia coraz śmielszych planów na przyszłość. Już dziś obserwuje się miliardowe inwestycje w rozbudowę miast, infrastruktury ale również sił zbrojnych. Nakłady na wojsko z roku na rok rosną...