• TK: przepisy dot. opłat za odholowanie aut - niekonstytucyjne
  Trybunał Konstytucyjny orzekł w środę, że przepisy, które uzależniają wydanie właścicielowi odholowanego i przechowywanego na parkingu pojazdu od uiszczenia odpowiedniej opłaty, są niezgodne z konstytucją. Według TK, przepisy te są znacznym ograniczeniem prawa własności.
 • Budynek Senatu
  Biuro legislacyjne Senatu wydało swoją opinię powołując się m.in. na wyrok Trybunału Konstytucyjnego.
 • Widziana na wyświetlaczu smartfona relacja z posiedzenia TK
  Nieuwzględnienie w przepisach jako powodu niedopuszczalności dalszego prowadzenia postępowania karnego prezydenckiego aktu łaski jest niekonstytucyjne - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny. Sprawę skierował do TK prokurator generalny Zbigniew Ziobro. TK rozpoznał sprawę w składzie pięciu sędziów. Zdanie odrębne do wyroku zgłosił sędzia Leon Kieres .
 • Trybunał Konstytucyjny
  Zapowiadane ogłoszenie wyroków TK nie unieważnia, nie osłabia i nie usprawiedliwia naruszeń prawa w  przeszłości. Delikty konstytucyjne miały miejsce i żadne wybiegi legislacyjne stosowane post factum nie umniejszają odpowiedzialności osób, które zdecydowały o odmowie.
 • Patryk Jaki
  To sędziowie Trybunału Konstytucyjnego powinni wydawać wyroki, a nie zlecać ich pisanie na zewnątrz, bo to niedopuszczalne - ocenił w niedzielę wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki odnosząc się do kwestii umów ws. przygotowania projektów orzeczeń TK.
 • Julia Przyłębska
  Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia zawiesił postępowanie wytoczone przeciwko Trybunałowi Konstytucyjnemu. Przyczyną decyzji sędziego Wojciecha Łączewskiego były wątpliwości związane z wyborem Julii Przyłębskiej na prezesa TK, która to udzieliła pełnomocnictwa do reprezentowania jej przed sądem. Zgodnie z przepisami trybunał w postępowaniu reprezentowany jest przez prezesa, który na to stanowisko jest powoływany przez prezydenta RP.
 • Trybunał Konstytucyjny
  Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia I Wydział Cywilny zawiesił postępowanie wytoczone przeciwko prezesowi Trybunału Konstytucyjnego. Powód wydaje się prozaiczny - prowadzący sprawę Wojciech Łączewski nie miał pewności co do pełnomocnictwa dla adwokata, podpisanego przez Julię Przyłębską. Ale wszystko jest efektem wątpliwości wokół sposobu jej wyboru na stanowisko prezesa TK - sprawę tę we wrześniu ma rozstrzygnąć Sąd Najwyższy. Pojawiły się komentarze, że sędzia Łączewski w ten sposób zakwestionował wybór Julii Przyłębskiej, jednak rzeczniczka sądu wyjaśnia: sędzia nawet się o tym nie zająknął. O co w tym wszystkim chodzi?
 • Trybunał Konstytucyjny
  20 czerwca Trybunał Konstytucyjny ogłosi wyrok z wniosku prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry o stwierdzenie niezgodności z konstytucją przepisów ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa z 2011 r. - podał TK na swej stronie internetowej.
 • Trybunał Konstytucyjny
  Trybunał Konstytucyjny umorzył skargę na zapisy dekretu z 1946 r. o odpowiedzialności za "odstępstwo od narodowości polskiej" z lat 1939-45. Złożyła ją kobieta, której rodzice - za podpisanie volkslisty - stracili w PRL kamienicę w Katowicach, co w 2015 r. potwierdził sąd.
 • Banknot
  Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje emerytom, nawet tym, którzy zawiesili prawo do emerytury w związku z pracą - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Zgodne z Konstytucją są przewidujące to przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.