• TS-16 Grot
    W 1958 r. konstruktorzy polskiego przemysłu lotniczego prowadzili prace nad naddźwiękowym samolotem szkolno-treningowym TS-16 Grot, którego projekt był drugim tego typu przedsięwzięciem na świecie. TS-16 Grot miał być polską dumą narodową, jednak w ówczesnym systemie politycznym realizacja tak awangardowego pomysłu okazała się niemożliwa.