• Polski złoty
    Rządowi eksperci pracują nad programem emerytura plus, choć fanami tego pomysłu nie są ani Ministerstwo Rodziny i Pracy, ani ZUS.
  • Młodzi rodzice z niemowlęciem
    Tysiąc złotych miesięcznie w pierwszym roku życia dziecka dla tych rodziców, którzy nie mogą skorzystać z urlopu rodzicielskiego. Mowa o studentach, bezrobotnych, zatrudnionych na umowę o dzieło czy tych, którzy opłacają składki KRUS. Takie zmiany zakład projekt autorstwa resortu pracy. Dziś zajmie się nim rząd.