• bieda
  W ciągu trzech lat spadła liczba ubogich. Ale to, czy nadal będzie spadać, nie jest pewne, jeśli rząd odpowiednio nie dostroi swojej polityki społecznej.
 • Polski złoty
  W 2016 r. w Polsce spadło skrajne ubóstwo; w 2016 r. skrajnie ubogich było 4,9 proc., a rok wcześniej 6,5 proc. - podał GUS. Najbardziej zyskały rodziny wielodzietne - wśród tych z trójką i większą liczbą dzieci wskaźnik skrajnego ubóstwa zmniejszył się z ok. 17 proc. do 10 proc.
 • Oblicza polskiej biedy
  Udało nam się zmniejszyć polską biedę – ogłosili rządzący po tym, jak GUS podał najnowsze dane o zasięgu ubóstwa. To prawda. Ale tylko częściowo
 • Biedny człowiek wyciągający ręce
  Co siódmy mieszkaniec Warmii i Mazur żyje w skrajnym ubóstwie. Ale to nie tam biedy przybywa. Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują prawdę o tym, jak rozrasta się grono ludzi ledwie wiążących koniec z końcem.
 • Według definicji skrajne ubóstwo oznacza niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb, jak wyżywienie, odzież i opłaty za bieżące rachunki. Osoby zagrożone skrajnym ubóstwem nie mogą normalnie funkcjonować, dzieci w takich rodzinach są często niedożywione i przez to nie mogą się skutecznie uczyć, co pogarsza ich szanse na awans zawodowy i społeczny. GUS opublikował niedawno raport o ubóstwie w Polsce. Warto zapoznać się z głównymi wnioskami tego raportu, które pokazują, że szeroko rozumiana polityka społeczna w Polsce wymaga radykalnych zmian oraz że stereotypy ubóstwa w Polsce są w dużym stopniu nieprawdziwe.
 • 2 mln rodzin w Polsce żyje poniżej granicy ubóstwa
  Według GUS w ubiegłym roku poniżej granicy ubóstwa znajdowało się ponad 2 mln gospodarstw domowych. W tym roku osób, którym nie wystarcza na podstawowe potrzeby, będzie więcej. Zwłaszcza tych źle wykształconych.
 • Dziurawe buty - zdjęcie ilustracyjne
  W ubiegłym roku po raz pierwszy od sześciu lat przybyło w naszym kraju rodzin w niezwykle trudnej sytuacji materialnej. W nędzy żyło 2,6 mln Polaków. W tym roku ubóstwo prawdopodobnie jeszcze wzrośnie