• Od stycznia do końca maja urzędy pracy skierowały na staże ponad 115 tys. bezrobotnych. To aż o 54 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku – wynika z danych resortu pracy. Jednak pośredniaki liczą, że resort sypnie gotówką. Środki z Funduszu Pracy już się kończą.
  • Tylko co drugi bezrobotny po stażu znajduje pracę
    Tylko co drugi bezrobotny po stażu znajduje pracę. Odsetek ten jest taki sam od lat i nie rośnie mimo zwiększenia wydatków na aktywizację.