• Przełom w leczeniu czerniaka
    Terapia z użyciem nowego leku, ipilimumabu może być finansowana chorym na zaawansowanego czerniaka w ramach chemioterapii niestandardowej, dopóki nie powstanie odpowiedni program lekowy - uznała ostatnio Rada Przejrzystości działająca przy AOTM.
  • W Polsce odnotowuje się ok. 500 nowych przypadków czerniaka zaawansowanego
    W lutym 2012 r. w UE zarejestrowano drugi w ciągu ostatniego roku przełomowy lek dla chorych z zaawansowanym czerniakiem. Paradoksalnie jednak, taka rejestracja zamyka polskim pacjentom dostęp do tej terapii - oceniają eksperci.