• Wenezuelska rodzina w Kolumbii
    Te dane tak wiele mówią, że aż dziw, czemu nie próbuje się wyciągnąć z nich szerszych wniosków. Oto według niemieckiego Centralnego Rejestru Cudzoziemców w latach 2016–2017 do RFN przybyło 1,9 mln obcokrajowców. W Polsce NBP oszacował, iż w tym samym czasie podjęło u nas pracę 1,2 mln Ukraińców.