• GetBack
    Prócz dochodów ze sprzedaży swoich portfeli wierzytelności i prowizji za sprzedaż obligacji, instytucje finansowe zarobiły na pracy przy ofercie publicznej GetBacku. Za debiut spółki na GPW zainkasowały ponad 20 mln zł. Prawie 16 mln zł trafiło do Haitong Banku.
  • Siedziba banku
    Firmy odzyskujące długi nabyły w ubiegłym roku zobowiązania wynikające z kredytów mieszkaniowych warte 2 mld zł. Trzykrotnie więcej niż rok wcześniej.