• Komputer
    Administratorzy Wikipedii zakazali edytowania encyklopedii z komputerów, których internetowy adres utożsamiany jest z Izbą Reprezentantów USA. Doszukano się bowiem - jak to określono - działań "ciągłych i destrukcyjnych".
  • Wikipedia wyłączona
    Angielskojęzyczna wersja internetowej encyklopedii Wikipedia nie działa od środy rano. Jak zapowiadano, została wyłączona na 24 godziny w ramach protestu przeciwko podjętym w USA inicjatywom ustawodawczym, uznanym za zagrożenie wolności internetu.