• Flaga Chin i Japonii
    Dwa okręty chińskiej straży przybrzeżnej wpłynęły w niedzielę na japońskie wody terytorialne wokół spornych wysp Senkaku na Morzu Wschodniochińskim - poinformowały służby Japonii. Dzień wcześniej na okoliczne wody wpłynęła flota chińskich łodzi rybackich.
  • Gibraltar
    Hiszpania odpiera zarzuty Wielkiej Brytanii o naruszenie suwerenności Gibraltaru. Londyn twierdzi, że hiszpańskie łodzie patrolowe nagminnie wpływają na wody terytorialne przylądka, będącego brytyjskim terytorium zamorskim. Tymczasem według Madrytu, morze okalające Gibraltar należy do Hiszpanii.
  • Premier Szwecji Stefan Lofven i szef sił zbrojnych Sverker Goranson
    Szwedzkie wojsko oficjalnie przyznaje, że na wody terytorialne wpłynął obcy okręt podwodny. Naczelny dowódca sił zbrojnych nie chciał jednak potwierdzić, że to rosyjska jednostka.