• Drgowskaz na Białoruś
    W obwodzie homelskim białoruska armia ćwiczy wraz ze służbami granicznymi. Miejscowe ministerstwo obrony informuje, że chodzi o "sprawdzenie systemu wzmocnienia ochrony granicy i obrony terytorialnej". Niezależne media twierdzą, że "realizuje się próbny scenariusz przeciwdziałania wojnie hybrydowej".