• Naczelna "Gali" broni swej książki: Takich dziewczyn jak Waśniewska jest więcej
    To nie tylko historia Katarzyny Waśniewskiej. To także przyczynek do rozmowy o macierzyństwie, samotności, bezrobociu, Kościele i mediach - tak broni swej książki o matce Madzi z Sosnowca Izabela Bartosz, redaktor naczelna "Gali". Przekonuje też, że kobiet podobnych do Waśniewskiej jest w Polsce o wiele więcej.
  • Katarzyna W.
    Tragiczna historia małej Magdy z Sosnowca doczekała się pierwszej książki. Redaktor naczelna "Gali" Izabela Bartosz rozmawiała z Katarzyną W., jej mężem i znajomymi. Z tych rozmów stworzyła portret " młodej kobiety, która potrafiła kłamać tak przekonywująco, że nie było nikogo, kto by jej nie uwierzył".