• wybory samorządowe
    Najistotniejsza różnica między wyborami do Sejmu a wyborami do Senatu przejawia się w fakcie, że pierwsze mają charakter proporcjonalny, a drugie odbywają się w  systemie większościowym. W przypadku wyborów do Sejmu zastosowanie ma ponadto zasada równości materialnej, która nie obowiązuje w odniesieniu do wyborów do Senatu.
  • Wybory w Polsce
    Wybory parlamentarne 2019 odbędą się prawdopodobnie między 12 października 12 listopada. To ostatnie 30 dni przed upływem obecnej kadencji Sejmu i Senatu, a więc narzucony przez Konstytucję okres na przeprowadzenie kolejnych wyborów.