• Zobacz, kogo wybrali Polacy na Białorusi
    Na Białorusi w niedzielnych wyborach do Sejmu i Senatu, przebiegających w punktach wyborczych w Grodnie, Brześciu i Mińsku, wygrało PiS, otrzymując 99 głosów. PO dostała 75 głosów.