• Warszawa
    Co najmniej 16 inwestycji w ścisłym centrum stolicy wartych dziesiątki milionów złotych powstaje lub jest planowanych w oparciu o nieprzejrzyste procedury. Część z nich to rozbudowa kamienic zreprywatyzowanych w atmosferze skandalu.
  • Budowa
    Decyzje o warunkach zabudowy (WZ) mogłyby być wydawane na podobnych zasadach jak dzisiaj, ale tylko na obszarach zurbanizowanych – proponuje wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski.