• Komisja weryfikacyjna
    Komisja weryfikacyjna uchyliła zwrot nieruchomości przy ul. Polnej 46, nakazała miastu objąć ją w zarząd i ponownie rozpoznać sprawę - poinformował we wtorek szef komisji Patryk Jaki. Komisja przyznała również blisko 400 tys. zł tytułem odszkodowań i zadośćuczynień dla lokatorów.
  • Wypadek
    Nadzór finansowy chce ujednolicić praktyki w zakresie wypłaty zadośćuczynień. Do tej pory sądy i ubezpieczyciele bardzo różnie wyceniali ludzką krzywdę. W podobnych sprawach kwoty rekompensat różniły się o setki tysięcy złotych.
  • Zadośćuczynienie za katastrofę CASY? Rodziny chcą ugody
    Prawnicy MON i rodzin ofiar katastrofy CASY pod Mirosławcem z 2008 r. zgodnie oświadczyły w poniedziałek przed warszawskim sądem, że są za zawarciem ugody co do odszkodowań i zadośćuczynień za tę katastrofę. Szczegółów nie ujawniono.