• Ryszard Bogucki w drodze na salę sądową
    Do 30 stycznia 2017 r. warszawski sąd odroczył proces w sprawie żądania 9 mln zł zadośćuczynienia za niesłuszny areszt Ryszarda Boguckiego, prawomocnie uniewinnionego od zarzutu nakłaniania do zabójstwa gen. Marka Papały. Tego dnia może zapaść wyrok.
  • Ryszard Bogucki w sądzie
    Ryszard Bogucki był przez wiele lat bohaterem doniesień z sal sądowych, gdzie przekonywał, że nie nakłaniał do zabójstwa generała Marka Papały, byłego komendanta głównego policji. Sąd oczyścił go jednak z tych zarzutów i przyznał 1,1 mln złotych zadośćuczynienia za czas spędzony w areszcie. Bogucki domaga się jednak o wiele wyższej kwoty. Jego sprawa wróci do sądu pierwszej instancji.