• Grupa biznesmenów
    Od połowy listopada wszystkie banki polskie notowane na giełdzie, włącznie z państwowymi, traciły na wartości. Początkowo spadki były głębokie, ostatnio podmioty te odrobiły część strat, ale tylko nieznacznie.
  • pieniądze złoty
    Zagraniczni inwestorzy uważają, że Polska jest najbardziej atrakcyjnym krajem regionu. Wysoko oceniają kwalifikacje i motywację pracowników a także stabilność polityczną.