• elektroniczny papieros
    Rząd krajowy Walii wprowadził pierwszy na Wyspach Brytyjskich zakaz używania e-papierosów w lokalach publicznych.
  • E-papieros i tradycyjny papieros
    Nie ma uregulowań prawnych dotyczących składu płynów do e-papierosów. Alarmują o tym specjaliści i lekarze. Inspekcja handlowa w Gdańsku przeprowadziła 11 kontroli przez ostatnie pół roku i wyniki są niepokojące. Zakwestionowano 410 partii tego produktu, w jednej z nich wykryto rakotwórczy arsen.
  • Zakaz palenia e-papierosów w autobusach miejskich?
    Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach planuje wprowadzić zakaz używania elektronicznych papierosów w autobusach. E-papierosy przeszkadzają wielu pasażerom, którzy interweniują u kierowców autobusów.