• Rodzina
    Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało szereg zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Zmienią się m.in. takie kwestie jak wysokość zasiłku pielęgnacyjnego czy kryterium dochodowe dotyczące zasiłku opiekuńczego.
  • Dziecko czy biznes? Polk imuszą wybierać
    Polskie prawo nie sprzyja przedsiębiorczym kobietom – wynika z raportu przygotowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Nie mogą one w pełnym zakresie korzystać z ulg podatkowych i ponoszą wyższe koszty urlopów wychowawczych niż pracujące na etatach koleżanki. Dlatego wiele z nich nie chce rodzić dzieci.