• Banki, udzielając kredytów, analizują wiele różnych parametrów, jednym z nich jest... wiek klienta. W jaki sposób może on wpłynąć na decyzję kredytową banku?
  • Pieniądze, banknoty stuzłotowe
    Rośnie liczba niespłacanych pożyczek i kredytów gotówkowych - w ciągu ostatnich dwóch lat zwiększyła się ona czterokrotnie. Największe długi mają starsi w wieku 60 i więcej lat. Problemy ze spłatą dotyczą pożyczek rzędu kilkuset złotych.