• Zima stulecia
    "Było zupełnie biało, jak w zupie mlecznej. Jednostajna biel. Przy drodze ogromne zaspy wpełzające na jezdnię, która też była biała. Jechaliśmy w wielkiej białej śnieżnej koleinie. W autobusie nikt nie rozmawiał" – mówi Beata Modrzejewska w książce "Zima stulecia" Grzegorza Sieczkowskiego. Jak wyglądała Polska w tych dniach? Uporządkowaliśmy opisy w kolejności alfabetycznej.