• Diecko w żłobku
    Rozszerzenie zakresu działalności klubów dziecięcych przy zmniejszeniu wymagań wobec nich, zwiększenie liczby dzieci pod opieką jednego opiekuna i zbyt mała liczba pomieszczeń w żłobkach i klubach dziecięcych - to niepokojące rzecznika praw dziecka zmiany w tzw. ustawie żłobkowej
  • Dzieci w żłobku - zdjęcie ilustracyjne
    Nowe prawo w ciągu półtora roku podniosło liczbę placówek o 80 procent.