• Jan Wróbel
  Kiedy we wczesnym średniowieczu zaczęły powstawać zakony cysterskie, praca stała się pojęciem wzniosłym. Zakonnicy pracowali ciężko i z sukcesem, leniów gonili do roboty kijami. Wstawali w nocy i następnych kilkanaście godzin dzielili między pracę, nabożeństwa, szkolenia i posiłki. Wykuwali gwoździe, robili piły i podkowy, tworzyli warzywniaki i ogrody, zakładali kopalnie soli, srebra i węgla, tkali, rąbali drewno, przepisywali książki starożytnych autorów. Niektórzy pisali własne książki.
 • Miasto
  ECO-MIASTO to projekt, który promuje koncepcję zrównoważonego rozwoju miast, w oparciu o kwestie ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Właśnie rozpoczęła się jego czwarta edycja. Tematyka odpowiada czterem kategoriom konkursowym i dotyczy mobilności zrównoważonej, efektywności energetycznej budynków, gospodarki wodnej oraz zarządzania lokalnymi systemami energetycznymi.
 • Brazylia, Rio+20
  Choć minął już wyznaczony termin, wciąż nie ma porozumienia w sprawie treści końcowego dokumentu konferencji ONZ dotyczącej zrównoważonego rozwoju Rio+20. Jak powiedział przedstawiciel strony polskiej, "proponowane przez Unię rozwiązania są mało ambitne i zawierają za mało rozwiązań".
 • Brazylia RIO+20
  Podczas światowej konferencji ONZ w Rio de Janeiro nie uzgodniono wspólnej strategii dotyczącej zrównoważonego rozwoju. Gospodarz spotkania Luiz Machado powiedział, że nadal ma nadzieję na porozumienie.