• Jarosław Zagórowski, prezes JSW
    Rząd nie będzie interweniował w sprawie JSW. Wiceminister Tomasz Tomczykiewicz twierdzi, że zarówno związkowcy, jak i zarząd muszą się dogadać i wypracować kompromis. Jednocześnie jednak, wiceszef resortu twierdzi że nie widać, by górnicy chcieli dogadać się z władzami spółki.