Choć budżet na 2012 rok nie przewidywał podwyżek dla funkcjonariuszy Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej po ogólnokrajowej akcji protestacyjnej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych posłowie głosowali nad poprawką do ustawy. Sejmowa komisja uchwaliła wniosek przewidujący wzrost wynagrodzeń (w sumie ponad 76 mln zł) dla strażaków i pograniczników.

Reklama

Pieniądze mają pochodzić z rezerwy na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Za poprawką było 325 posłów, przeciw 112, jeden poseł się wstrzymał.

Podwyżki nastąpią 1 października 2012 r., jeżeli do tego czasu nie dojdzie do nadzwyczajnych sytuacji, wskutek których pieniądze z tej rezerwy nie zostałyby wykorzystane. Zgodnie z poprawką Straż Graniczna otrzyma na wzrost pensji 16,4 mln zł, Państwowa Straż Pożarna 30 mln zł, Biuro Ochrony Rządu 2,2 mln zł, a Służba Więzienna 27,2 mln zł.

Podobne poprawki złożyli posłowie z PSL, SP i PiS. Wnioski opozycyjne przewidywały jednak bezwarunkowe podwyżki dla służb mundurowych, które nastąpiłyby 1 lipca 2012 r.

Głosowanie w Sejmie nad projektem ustawy budżetowej obejmuje 346 poprawek oraz 11 tzw. wniosków mniejszości, czyli poprawek przedstawionych do głosowania, które po pierwszym czytaniu nie uzyskały poparcia komisji finansów, a także całość ustawy. Uchwalony budżet zostanie przekazany do Senatu.