Projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw rząd przyjął pod koniec kwietnia. Po weekendzie majowym jego tekst udostępniono na stronach Rządowego Centrum Legislacji i projekt trafił do Sejmu (nr druku 1145).
Przewiduje on m.in. uchylenie art. 15ze przewidującego abolicję czynszową. Zdaniem prof. Michała Romanowskiego z Katedry Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji UW, adwokata i partnera w kancelarii Romanowski i Wspólnicy, jest to naturalne i jest konsekwencją wprowadzenia art. 15ze1, który uprawnia najemców do 80-proc. bonifikaty za czas lockdownu i 50-proc. przez trzy miesiące po jego zniesieniu. – Artykuł 15ze zresztą specjalnie dużo najemcom nie dawał, bo odpowiednie mechanizmy zawiera kodeks cywilny (art. 475 i 495) – zwraca uwagę ekspert.

Centra versus najemcy

Reklama
Polska Rada Centrów Handlowych od wprowadzenia art. 15ze apeluje do rządu o jego usunięcie. Kosztował on wynajmujących ponad 4 mld zł – mówi DGP Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający PRCH.
Krytycznie ocenia przy tym planowane wprowadzenie art. 15ze1. Jego zdaniem ustawodawca w niedopuszczalny sposób ingeruje w relacje kontraktowe uczestników rynku centrów handlowych, co zaburza funkcjonowanie całej branży. Nie uwzględnia też rzeczywistości rynkowej, np. dobrej kondycji najemców, co można zaobserwować na przykładzie firm notowanych na giełdzie, oraz wysokich obrotów w okresach po lockdownach. Uniemożliwia też sektorowi samoregulację za pomocą dostępnych i adekwatnych instrumentów cywilno-prawnych.