Taka konieczność powstała po tym, jak pod koniec stycznia br. w stan spoczynku przeszła zasiadająca w tym organie sędzia Teresa Kurcyusz-Furmanik.
Do KRS kandyduje trzech sędziów. Największe emocje budzi kandydatura Łukasza Piebiaka, byłego wiceministra sprawiedliwości. W resorcie...