Na dzień dzisiejszy nie możemy powiedzieć co będziemy blokować i czy będziemy blokować (w pakiecie Fit for 55 - PAP), gdyż prace nad każdym z tych dokumentów oddzielnie trwają. Natomiast (...), jeżeli one będą w jakikolwiek sposób sprzeczne z interesami Polaków, jeżeli w jakikolwiek sposób będą sprzeczne z założeniami sprawiedliwej transformacji, podejmiemy wszelkie działania prawne, żeby takie dokumenty zablokować - powiedziała minister podczas konferencji prasowej w Brukseli.

Reklama

Pakiet Fit for 55

Dodała, że pakiet Fit for 55 składa się z 14 dokumentów liczących ponad 4,5 tys. stron.

Przypomniała, że niektóre z tych dokumentów są opracowywane od początku, są to nowe dyrektywy, a inne to rewizje już istniejących dokumentów i w zależności od rodzaju dokumentu jest inny sposób głosowania, inny sposób procedowania.

Reklama

Zgodnie z prawem europejskim te dokumenty, gdzie jest bezpośredni wpływ fiskalny, albo wpływ na mix energetyczny jako główny cel tego dokumentu, tam jest jednomyślność. Podatek energetyczny to jest jeden z tych dokumentów, które w takiej formie będzie przyjmowany - powiedziała Moskwa.

Wyjaśniła, że pozostałe dokumenty, szczególnie te, które są rewizją już istniejących dokumentów i były przyjmowane przez kwalifikowaną większość, będą przyjmowane kwalifikowaną większością.

W lipcu br. Komisja Europejska przyjęła pakiet propozycji legislacyjnych mających na celu dostosowanie unijnej polityki klimatycznej, energetycznej, użytkowania gruntów, transportu i podatków do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r. Nazywany jest on potocznie Fit for 55. Propozycja zakłada m.in. zmianę obecnego systemu handlu emisjami EU ETS i stworzenie odrębnego dla sektora budynków i transportu drogowego.