Jak zapowiedział resort sprawiedliwości "konkurs na stanowisko dyrektora KSSiP będzie transparentny". "Przeprowadzi go siedmioosobowa komisja pod przewodnictwem sędziego TK w stanie spoczynku prof. Mirosława Wyrzykowskiego. W jej skład wejdzie też dwóch prokuratorów, dwóch sędziów i dwóch przedstawicieli środowiska akademickiego" - przekazało MS.

Reklama

"Brak możliwości współpracy"

Przed dwoma tygodniami informowano, że sędzia Sądu Najwyższego Kamil Zaradkiewicz zrzekł się funkcji dyrektora KSSiP. Jako powód podał brak możliwości współpracy z ministrem sprawiedliwości-prokuratorem generalnym Adamem Bodnarem.

Zaznaczał, że wobec realizowanych przez kierownictwo ministerstwa działań "polegających na niemającej podstawy prawnej i bezprecedensowej ingerencji w stosunki służbowe sędziów delegowanych do pracy w KSSiP realnie zagrożona stała się gwarantowana ustawowo autonomia Szkoły w zakresie decyzji kadrowych jej kierownictwa".

Sędzia Zaradkiewicz

Sędzia Kamil Zaradkiewicz do połowy 2016 r. był dyrektorem zespołu orzecznictwa i studiów w Biurze Trybunału Konstytucyjnego, a następnie dyrektorem Departamentu Prawa Administracyjnego w resorcie sprawiedliwości. Od października 2018 r. jest sędzią w Izbie Cywilnej SN.

W listopadzie ub.r. ówczesny minister sprawiedliwości, PG Zbigniew Ziobro powołał Zaradkiewicza na funkcję dyrektora KSSiP. Kandydaturę Zaradkiewicza pozytywnie zaopiniowała Krajowa Rada Sądownictwa; za głosowało wówczas 13 członków Rady, przeciw było trzech.

Decyzję powołania sędziego Zaradkiewicza na dyrektora KSSiP skomentował wtedy członek KRS, senator Krzysztof Kwiatkowski. "Kolejny skandal - Zbigniew Ziobro powołał na 5-letnią kadencję nowego dyrektora KSSiP. Kamil Zaradkiewicz nie stawił się na posiedzeniu KRS, żeby odpowiedzieć na nasze pytania: czy dopuścił się mobbingu jako przełożony w Trybunale Konstytucyjnym? Ale - nominacje przyjął" - napisał Kwiatkowski na platformie X.

Reklama

Sędzia Zaradkiewicz pisał wówczas na platformie X: "Choćby powtarzali swoje kłamstwa w nieskończoność, pozostaną one tylko kłamstwami. I na pewno mnie nie złamią".

KSSiP "niezwykle ważnym podmiotem"

W piątek Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśliło, że "KSSiP jest niezwykle ważnym podmiotem, który odgrywa kluczową rolę w kształceniu sędziów i prokuratorów". "Jego sprawne funkcjonowanie i wysoki poziom nauczania są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości" - zaznaczono.

KSSiP działa od 2009 roku i odpowiada za szkolenie kadr sądów powszechnych i prokuratury w Pol­sce. Szkoła prowadzi aplikacje zawodów prawniczych, szkoli sędziów i prokuratorów, prowadzi analizy i badania, pozwalające na wypracowanie odpowiednich standardów dot. kompetencji i kwalifikacji. KSSiP współpracuje także ze szkołami wyższymi, instytucjami naukowo-badawczymi zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.