Ogólnopolski konkurs przeprowadziło Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" w ramach programu "Uniwersytety Trzeciego wieku" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Reklama

Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach: Dobra praktyka UTW - za obecnie realizowany lub zrealizowany w ciągu ostatnich trzech lat projekt uniwersytetów trzeciego wieku na rzecz społeczności lokalnej (np. wolontariat seniorów, współpraca międzypokoleniowa, projekty obywatelskie) i Wolontariusz UTW - za działania słuchaczy UTW powyżej 50. roku życia na rzecz wspólnoty lokalnej lub ciekawą formę współpracy osób młodych z UTW. O przyznaniu nagród decydowało jury pod honorowym przewodnictwem szefa Kancelarii Prezydenta Jacka Michałowskiego.

Laureatami w kategorii Wolontariusz UTW zostali: Józef Żuchowski - wspierający wychowanków z domu dziecka w Stargardzie Szczecińskim, Wanda Drozd - koordynatorka wolontariatu UTW w Słupsku, Elżbieta Iwanicka z Wielopokoleniowego Klubu Wolontariusza w Lublinie i wolontariuszka UTW w Toruniu Agata Grzecznowska.

Jury nagrodziło także - w kategorii Dobra Praktyka UTW - akcję "Żyj Kolorowo" Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, polegającą m.in. na organizowaniu zajęć dla przedszkolaków, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach - inicjatora Ogólnopolskiej Olimpiady Sportowej "Trzeci wiek na start", UTW na Uniwersytecie Wrocławskim za kompleksową promocję wolontariatu wśród seniorów i działalność wrocławskiego Zespołu Łączenia Pokoleń oraz filię lubelskiego UTW w Radzyniu Podlaskim za produkcję filmu ze wspomnieniami najstarszych mieszkańców miasta.

Nagrodę publiczności, przyznawaną przez internautów w ramach kategorii Dobra praktyka UTW, zdobyli słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Międzychodzie, którzy razem z przedszkolakami dbają o zieleń miejską - m.in. zaprojektowali i wykonali miejski klomb kwiatowy.

Reklama

Dyplomy i statuetki wręczyli laureatom Jacek Michałowski i szef Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Jerzy Koźmiński podczas Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku, odbywającego się pod hasłem: "Innowacyjne uniwersytety trzeciego wieku dla społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki". W Kongresie wzięło udział blisko trzy tysiące osób związanych z ruchem UTW. Wśród gości honorowych byli m.in. małżonka prezydenta Anna Komorowska, premier Donald Tusk i minister zdrowia Bartosz Arłukowicz.

Rok 2012 ustanowiony został przez Senat Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku, a przez Radę UE - Europejskim Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Honorowy patronat nad obchodami roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku objęła małżonka prezydenta Anna Komorowska.

Obecnie w Polsce działa 385 uniwersytetów trzeciego wieku, skupiają one ponad 100 tys. słuchaczy. Działają one w różnych ramach organizacyjnych, w większości pod auspicjami uczelni wyższych. Oferują różnego rodzaju zajęcia: wykłady, zajęcia artystyczne, sportowe.