Raport "Przemoc wobec dzieci w sporcie" opisuje wyniki pierwszego w Polsce badania dotyczącego doświadczania przemocy przez młodych zawodników trenujących wyczynowo.

Reklama

Trenerzy też krzywdzą podopiecznych

Badanie ujawnia, że 91% dziewcząt i 89% chłopców doświadczyło przemocy w środowisku sportowym. Krzywdzącymi najczęściej są współzawodnicy (83% badanych) oraz osoby sprawujące nad nimi opiekę, w tym trenerzy (72%).

Najczęstszą formą przemocy stosowaną przez opiekunów jest przemoc emocjonalna (65,4 proc.), dalej przemoc fizyczna (41,4 proc.) i przemoc seksualna (11,1 proc.).

Reklama

Częściej krzywdzeni są zawodnicy i zawodniczki trenujący sporty zespołowe - 89,0 proc. niż sporty kontaktowe - 74,2 proc. i sporty indywidualne - 70 proc.

W badaniu wzięło udział 693 respondentów. Byli to studenci trzech pierwszych lat z uczelni sportowych.