• W Jeleniej Górze w I wydziale cywilnym na pięciu sędziów jest jeden mężczyzna. W Katowicach w wydziałach XII i XIII cywilnym i rodzinnym wśród 30 sędziów nie ma ani jednego mężczyzny. Sądy rodzinne opanowane są przez kobiety, co zagraża bezstronności.
  • Związki partnerskie: reaktywacja. O godzinie 17 posłowie Platformy Obywatelskiej mają się spotkać z premierem Donaldem Tuskiem. Tematem rozmowy mają być związki partnerskie. Swoje propozycje mają zaprezentować konserwatyści oraz autor odrzuconego przez Sejm projektu Artur Dunin.
  • Sławomir Nowak przyznał, że głosował przeciwko wnioskom o odrzucenie wszystkich trzech projektów ustaw o związkach partnerskich. O 46 kolegach z Platformy Obywatelskiej, którzy nie poparli projektu przygotowanego przez członka PO Artura Dunina, powiedział, że wykazali się "politycznym tchórzostwem".