• Przedszkoli wciąż jest zbyt mało
    Gminy ratują budżety, podwyższając opłaty za dodatkową opiekę nad dziećmi
  • Przedszkoli wciąż jest zbyt mało
    Gminy ratują budżety, podwyższając opłaty za dodatkową opiekę nad dziećmi