• Tłuszcz pozostały z mycia naczyń może pomóc przy produkcji biodiesla
    To odkrycie można śmiało zakwalifikować do grona wynalazków, które kwituje się stwierdzeniem: czego to ludzie nie wymyślą. Tyle że to, co wymyślili uczeni z uniwersytetu UTAD w Vila Real, przyda się i środowisku, i... kierowcom. Portugalscy uczeni opracowali formułę produkcji biodiesla z tłuszczu pochodzącego z mycia naczyń.