• Tak wielu cudzoziemców jeszcze w Polsce nie pracowało
    Lawinowo rośnie zainteresowanie polskich przedsiębiorców, rolników i rodzin zatrudnianiem Ukraińców, Białorusinów, Rosjan, Mołdawian i Gruzinów. Tak wielu cudzoziemców jeszcze w naszym kraju nie pracowało.
  • Rolnicy uwielbiają zatrudniać imigrantów
    Polacy wolą przybyszów ze Wschodu niż naszych bezrobotnych. Twierdzą, że imigranci pracują znacznie wydajniej i nie tworzą takich problemów, jak Polacy. Nic dziwnego, że firmy i rolnicy chcą zatrudnić dwa razy więcej cudzoziemców, niż rok temu