• Urzędnik
  Urzędy pracy alarmują, że nie wydadzą dodatkowych pieniędzy, jakie dostali na aktywizację. Po pierwsze otrzymali je za późno. Po drugie firmy boją się zatrudniać bezrobotnych.
 • Absolwenci zawodówek, by ukończyć naukę, będą musieli zdać tylko jeden egzamin potwierdzający ich kwalifikacje. I to nawet jeśli w praktyce do wykonywania zawodu potrzeba więcej umiejętności. Nowy projekt resortu pracy może im jednak nie pomóc, a zaszkodzić.
 • Emeryt przy komputerze
  W ciągu dwóch lat rząd wyda 60 milionów złotych na nieistotne szkolenia i kursy. Chodzi o dofinansowanie uniwersytetów trzeciego wieku. Seniorzy będą się uczyć między innymi obsługi komputera, a także jak dbać o zdrowie.
 • Osoby, które pobierają świadczenie, muszą poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o dodatkowych przychodach. Jeśli przekroczą limity, ZUS zawiesi albo zmniejszy im świadczenie.
 • Emerytury i renty pójdą w górę
  W przyszłym roku świadczenia z ZUS będą prawdopodobnie zwiększone o 3,18 proc. Przez ten wskaźnik będzie pomnożona wysokość emerytury przysługującej na koniec lutego 2013 r. A to oznacza, że emerytury i renty pójdą w górę.
 • Co trzeci odwołujący się od decyzji emerytalnej wygrał z ZUS w sądzie
  Polak ZUS-owi nie przepuści, szczególnie jeśli chodzi o emeryturę. Sądy masowo uchylają decyzje wydawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS przegrywa już co trzeci proces.
 • Urzędy pracy redukują zatrudnienie
  Zła informacja dla pracowników pośredniaków - już są zwolnienia, a będą większe. W ciągu niespełna dwóch lat bezużyteczne stanie się co trzecie biurko w powiatowym urzędzie pracy.
 • Od marca do końca maja nowe limity dorabiania dla emerytów i rencistów
  Od marca do końca maja będą obowiązywały nowe kwoty dochodów, po uzyskaniu których rencista lub osoba pobierająca zasiłek albo świadczenie przedemerytalne będą je mieli zmniejszone lub zawieszone przez ZUS.
 • Emeryt
  Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest kluczowe dla rzeszy polskich emerytów. Wynika z niego, że raz przyznana emerytura jest na zawsze, a ZUS nie może cofnąć świadczenia.
 • Diety i inne należności wypłacane kierowcom zatrudnionym w transporcie międzynarodowym przyznane na pokrycie zwiększonych wydatków na wyżywienie czy noclegi nie mają charakteru wynagrodzenia za pracę. Dlatego nie podlegają składkom ubezpieczeniowym. Tak orzekł Sąd Najwyższy 24 listopada 2011 roku.