Najlepszą polską książką szerzącą wiedzę ekonomiczną okazała się publikacja "Rynek firm pożyczkowych w Polsce. Teoria i praktyka”. Redaktorką tej zbiorowej pracy pokazującej rzeczywistość społeczną i ekonomiczną, która otacza specyficzny produkt finansowy zwany potocznie "chwilówką”, jest Iwona Jakubowska-Branicka, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Wydawcą jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Reklama

Drugie miejsce w tej kategorii zajęła książka ekonomisty i filozofa Macieja Szlindera "Dochód podstawowy. Rewolucyjna reforma społeczna XXI wieku” (Wydawnictwo PWN). Jurorzy wyróżnili ją za pionierskie na polskim rynku ujęcie problematyki i rozwianie wielu mitów, które narosły wokół zagadnienia dochodu podstawowego. Na trzecim miejscu znalazła się praca "Realny kapitalizm. Wokół teorii kapitału monopolistycznego” pod redakcją Przemysława Wielgosza i Grzegorza Konata (Książka i Prasa).

W kategorii drugiej – najlepszy polski poradnik biznesowy – Economicus 2019 przypadł książce "Zarządzanie firmą rodzinną. Kluczowe wyzwania”. Jej autorami są Krzysztof Safin i Izabela Koładkiewicz, wydawcą zaś Poltext. Drugie miejsce zajął przedsiębiorca i bloger Michał Szafrański z książką "Zaufanie. Czyli waluta przyszłości” (Wydawnictwo Grupa Relacja). Trzecie miejsce przypadło również książce wydawnictwa Poltext. To praca "Finansowanie dla start-upów. Jak negocjować z inwestorem?” autorstwa Franciszka Migaszewskiego.

Kategoria trzecia to z kolei książki autorów zagranicznych, które zostały przetłumaczone na język polski. Economicusa 2019 otrzymał podręcznik "Pomyśleć ekonomię od nowa. Przewodnik po głównych nurtach ekonomii heterodoksyjnej”. Wydawcą tej pracy jest poznański Heterodox specjalizujący się (jak wskazuje sama nazwa) w propagowaniu odmiennego niż neoklasyczne podejścia do nauki o gospodarce. Drugie miejsce trafiło do "Cyfrowych ludzi” Chrisa Skinnera (znów Wydawnictwo Poltext). Trzecie zaś przypadło monografii "Piketty i co dalej” pod redakcją Marshalla Steinbauma (Wydawnictwo PWN).

Wręczeniu Economicusów 2019 towarzyszyła debata "Czy kryzys 2008 r. nauczył czegoś ekonomistów?”. Z pytaniem próbowali zmierzyć się przedstawiciele różnych środowisk i branż polskiej ekonomii. Punkt widzenia świata bankowości centralnej reprezentowany był przez prof. Andrzeja Sławińskiego ze Szkoły Głównej Handlowej, długoletniego dyrektora Instytutu Ekonomicznego NBP, a w przeszłości także członka Rady Polityki Pieniężnej. Bankowość prywatna miała przedstawiciela w Michale Dybule, dyrektorze departamentu analiz ekonomicznych i sektorowych BNP Paribas. Debatę w kierunku ekonomicznej heterodoksji otwierali Iwo Augustyński z Uniwersytetu Wrocławskiego – jeden z nielicznych w Polsce ekonomistów zajmujących się nowoczesną teorią monetarną (MMT). A także Maciej Szlinder, prezes Polskiej Sieci Dochodu Podstawowego. Dyskusja nie mogła się obyć bez prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. Elżbiety Mączyńskiej, niestrudzonej animatorki polskiej debaty ekonomicznej.

Reklama

Celem Economicusa również w nadchodzących latach będzie propagowanie literatury ekonomicznej w Polsce. Chcemy walczyć z nieuzasadnionym stereotypem, że książki o tej tematyce są trudne w odbiorze, a do ich czytania potrzeba fachowego wykształcenia. To nieprawda. Książki ekonomiczne powinny być szeroko czytane i komentowane. Tak przez laików, jak i zawodowców. Bo ekonomia to zbyt poważna sprawa, by zostawić ją tylko ekonomistom.

Reklama

Economicus 2020 już za rok.

Edukacja finansowa, czyli jak wspierać rozwój gospodarczy kraju

Poziom oszczędności w Polsce jest na bardzo niskim poziomie. W latach 2012–2016 średnia stopa oszczędności brutto gospodarstw domowych wyniosła 2,6 proc., czyli znacznie poniżej średniej państw UE. Problem ten został zauważony w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK), przyjętej niedawno przez rząd. Dokument zakłada podniesienie tego wskaźnika do ok. 8 proc. do 2025 r. oraz do ok. 11 proc. pięć lat później.

Czynnikiem, który ma istotny wpływ na skłonność do oszczędzania, jest poziom edukacji finansowej społeczeństwa. Bardzo dobrze, że SRRK zwraca uwagę na ten fakt i nakreśla kierunkowe zmiany w tym zakresie. Jak podkreślają autorzy dokumentu, wiedza z zakresu finansów powinna być na tyle powszechna, aby w praktyce nie posiadali jej jedynie doświadczeni inwestorzy, ale ogół obywateli. Dlatego tak ważne jest zaangażowanie wszystkich podmiotów rynku finansowego w działania na rzecz edukacji ekonomicznej obywateli.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, jako podmiot odpowiedzialny społecznie, zapisał w statucie jako jeden z przedmiotów działalności upowszechnianie informacji i prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących rynku kapitałowego. Działania w tym zakresie prowadzi od samego początku działalności, czyli już od 25 lat. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspieramy uczniów, studentów, seniorów. Ale nie tylko – także pracowników naukowych, instytucje rynkowe, a poprzez organizacje rynkowe – również inwestorów.

Jedną z inicjatyw realizowanych przez KDPW jest projekt "Rynek finansowy: od Juniora do Seniora” – cykl wykładów dotyczących funkcjonowania rynku finansowego adresowany do uczniów szkół podstawowych oraz osób starszych, uczestników uniwersytetów trzeciego wieku. Do tych dwóch grup – dzieci i osób starszych – kierowanych jest relatywnie najmniej działań z zakresu pogłębiania ich wiedzy o rynkach finansowych. I naszym projektem chcemy tę niszę zapełnić.

Wiedza z zakresu finansów i rynku finansowego powinna być dostępna ogółowi obywateli. Odpowiednio wysoki poziom wiedzy z zakresu finansów powinien pozytywnie wpływać na zarządzanie budżetem domowym, a tym samym zwiększyć naszą skłonność do oszczędzania.